Pamatų stiprinimas

Šie darbai gali būti atliekami ir po senais, ir po naujais pastatais sekančiais atvejais:

  1. Siekiant sustiprinti, prasidėjus neleistinoms deformacijoms, esamus pamatus;

  2. Norint papildomai apkrauti pamatus;

  3. Norint pagilinti rūsio grindų lygį žemiau esamų pamatų.

Darbai atliekami etapais, atremiant pamatus į reikiamų charakteristikų gruntą. Tvirtinami ar gilinami pamatai išdalinami ruožais po 1 – 5 metrus. Dirbama kas trečiame ar ketvirtame ruože. Jame po esamu pamatu apie 1,2 m iškasamas gruntas. Iškasos dugne projektinėje vietoje daromas gręžinys, į jį įstatomas reikiamo skersmens uždaru dugnu vamzdis, kuris domkratu gramzdinamas iki reikiamo gylio. Po to vamzdis ir iškasa užbetonuojami. Tokia pačia tvarka dirbama sekančiuose ruožuose.
Kai reikiamų charakteristikų gruntas yra giliai ir, naudojant domkratą, jis nepasiekiamas, naudojami specialūs mechanizmai, kuriais spaudžiami ar kalami mikropoliai – 160, 219, 273 mm skersmens vamzdžiai. Apkabinus ir sujungus su poliais namo pamatą, apkrova perduodama į tvirtą gruntą.
Įrengus naujus pamatus, esant reikalui, iškasamas gruntas ir po senais pamatais išbetonuojamos sienos.

Vilniaus g.31, Vilniuje.


Vilniaus viešbutis, Gedimino pr. 20/Jogailos g. 1, Vilniuje.