Rail Baltica Geležinio ruožo "Marijampolė-Šeštokai" rekonstravimas. Šeštokų geležinkelio stoties rekonstrukcija. Akustinės sienutės įrengimas.